Mercats


Amb els anys hem anat creixent i incorporant noves àrees d’actuació per millorar el nostre compromís amb els clients.

Tot i això, un dels sectors d’activitat econòmica i de serveis on som experts en l’externalització integral de processos és el de la SALUT i els SERVEIS MÈDICS.

Actualment, entre el nostres clients en el Sector de la Salut es troben Centres Mèdics, Consultes Mèdiques Privades, Centres de Salut, etc. Per aquets clients desenvolupem tasques de gestió integral externalitzades en àrees com:

  – Gestió administrativa en matèria de facturació de serveis mèdics
  – Negociació de barems amb les mútues mèdiques
  – Gestió de control de cobraments i pagaments
  – Gestió impagats
  – Comptabilitat, Finançament i Facturació
  – Reclutament i selecció de personal administratiu.
  – Formació de personal administratiu
  – Gestió directe amb proveïdors
  – Central de compres de material mèdic i fungibles per el conjunt de Centres Mèdics
  – Digitalització de documents
  – Control i gestió de l’activitat clínica dels pacients del Centres (gestió dels sistemes automàtics de recordatoris de visites, intervencions, etc.)
  – Gestió administrativa directe amb clients (pacients) quan sigui necessari
  – Control derivacions amb centres col·laboradors
  – Gestió de la programació d’ingressos hospitalaris i intervencions quirúrgiques
  – Control i organització de les agendes mèdiques i altres professionals
  – Adequació dels procediments interns a les normatives sanitàries i als requeriments legals en matèria de protecció de dades.

i en general tota l’activitat de gestió administrativa que necessiten els diferents Centres de Salut al marge dels serveis mèdics i sanitaris que ofereixen i dels seus respectius serveis de recepció i atenció al públic.

Traductor »